30.12.2016

Iné videá


Rozhovor na Junifeste
MDD v Nitrazdroji 2009 - s Beatou Dubasovou na telefóne
Oslava MDD na Kvetnici
Ráno na Európe 2 - celý rozhovor

Európa 2